reikifenye.hu

Magunkról

2022 év végén megalakult a Reiki Fénye Vallási és Spirituális Egyház egyesület. Többek között azzal a céllal jöttünk létre, hogy minden Reikivel foglalkozó számára segítsünk megfelelni a magyarországi jogszabályoknak, miközben tevékenységével a Reiki szellemiségét ápolja. Bár tanaink gyakorlása nem követeli meg a vallási áhítatot, mi mégis úgy gondoljuk, hogy a Reiki rendkívüli módon bővelkedik a szakralitásban és a spiritualitásban. Ezért hoztunk létre egy a szellemiségében nyitott, de a Reiki tanaira épülő szakralis intézményt. Ez a fajta nyitottság hozzásegített ahhoz, hogy további céljainkat is pontosabban meg tudjuk fogalmazni.

A Reiki szellemisége tiszta, egyszerű és rendkívüli módon befogadó. Elfogad minden vallási nézetet, Spirituális gyakorlatot vagy világnézetet, ami nem ellentétes a Reiki alapelveivel. Mindent, ami a szeretetre és a szabad akarat elfogadására épül. Hitünk szerint igazság ugyan csak egy van, de magyarázat, ami annak megértéséhez vezet, az számtalan lehet. Meggyőződésünk, hogy a mai felgyorsult világban is szüksége van az embernek arra, hogy lelki kapaszkodót találjanak ezért, bár a Reiki tanai szerint annak gyakorlásához (az univerzális életenergia áramoltatásához) nem szükséges a hit, mi mégis hittel kívánunk ezen az úton tovább járni. Ezért alapítottuk meg egyházunkat.

A világban és Magyarországon is, sokféle Reiki irányzat létezik. Mindegyiknek alapját Mikao Usui mester tanai képezik. Mi ezekhez a hagyományokhoz kívánunk hűek maradni, ezért az úgynevezett tradicionális Reiki tanokat képviseljük. Az alapító mestert övező legendák szellemiségét igyekszünk beépíteni szervezetünk irányelvei közé is, hogy nyitottak maradjunk minden, a tannal azonos szellemiségű új vagy számunkra új ismeretre, hiszen Ususi mester is eszerint cselekedett. Keresztény elöljáró létére kutatni kezdte az ősi Japán, kézrátételes energetikai technikákat, a jézusi csodatételekkel való feltűnő hasonlatosságuk miatt. Erre a Japánban addigra már elfeledett tudásra egy másik vallási intézmény templomaiban talált rá, amik ráadásul nem japánul íródtak.  Ez a nyitottság érződik Ususi mester tanításain. A keresztényi szeretet és a szabad akarat tisztelete járja át a tanokat és mutatnak utat azoknak, akik ezen az úton haladnak.

Tóth Tamás egyházunk vezetője és egyben a Reiki World magyarországi megteremtője és vezető képviselője. Hatalmas tapasztalattal bíró Reiki mester, akit mindig az egyházunk alapját képező nyitottság jellemzett. Ezen nyitottsága viszont soha nem sértette a Reiki hagyományainak tiszteletét.

Terveink szerint weblapunk idővel egyre több információt tartalmaz majd, ám addig is mindenkit, aki érdeklődik irántunk arra buzdítunk, ha az itt talált információk nem elégítették ki a kíváncsiságát, vegye fel velünk a kapcsolatot!