Szellemgyógyászat

Szellemgyógyászat

A szellemgyógyászat tanai

A szellemgyógyászat alapvetően arra a spirituális világnézetre épül, mely szerint a fizikai test és az energiatest egymásra kifejtett hatása, annak szimbiózisán alapul. A test, a lélek és a szellem harmóniáját igyekszik megvalósítani, aki ezekkel a tanokkal építi az egészséget. Ebben az esetben is mondhatjuk, hogy a tanok alapjai a vallásból eredeztethető, ám mégsem szükséges hozzá semmilyen konkrét vallás gyakorlása.

A szellemgyógyászat ágai

Alapvetően két, egymástól jól elkülöníthető ágát különböztethetjük meg. Míg az egyik leginkább a meditáció eszközeit használja, addig a másik az úgynevezett “vér nélküli sebészet” (pszi-sebészet) eszközrendszerét használja. Mindkét esetben a szellem segítségével dolgozunk az energiatestben, ami aztán hat a fizikai testre.

Szellemgyógyászat a magyar hitvilágra épülve

A szellemgyógyászat ezen ága, leginkább a meditáció eszközeivel dolgozik, és a magyar hitvilág, a magyar keresztényi hitrendszer tanaira épül. Ebben az esetben sem szükséges egy konkrét valláshoz való elköteleződés, ám a rendszer megértéséhez és eredményes alkalmazásához szükséges ennek a hitrendszernek egyes tételeit megismerni és elfogadni. Összetett, szakrális alapokon nyugvó rendszer, ami sok hasonlóságot mutat az energiagyógyászat többi ágával.

Szellemgyógyászat, Szellemsebészet

A szellemgyógyászat ezen ága leginkább a Fülöp szigetekről ismert. Ezt hívják vér nélküli sebészetnek is. Alapjait itt is a szellemvilághoz és annak szakrális tanaihoz köthetjük, ami sok hasonlóságot mutat a magyar hagyományokon nyugvó szellemgyógyászattal, ám egy jelentős ponton eltér tőle. Ebben az esetben nem meditációs gyakorlatok útján dolgozunk az energiatestben.

Vélemény, hozzászólás?